• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

Edebiyat Gazetesi

Kültür Sanat Edebiyat Haber Gazetesi

 • IHLAMUR DERGİSİ 100. SAYIDA - 08/03/2021
 • İÇİNDEKİLER:


  DERGİMİZ IHLAMUR, DERDİMİZ DERGİ Hakan SARI 3

  HEM IHLAMUR HEM DE HAKAN SARI’NIN PORTRESİ BEYANINDADIR
  Fahri TUNA 7

  IHLAMUR DERGİSİ; BİR KÜLTÜR GÖZESİ Şener AKSU 10

  ÖNCE AŞK VARDIR  İskender ÖKSÜZ 13

  SORUŞTURMA: EDEBİYAT DERGİCİLİĞİ Atıf BEDİR, Celal KARACA, Dilek EMİR,
  Salih UÇAK, Talat ÖZER, Turgay FİŞEKÇİ,
  Yakup ÖMEROĞLU, Yaşar VURAL 16

  DERGİ SEVGİSİ VE DERGİCİLİĞİM Saim SAKAOĞLU 22

  GENEL HATLARIYLA OSMANLI DÖNEMİ
  DERGİCİLİĞİ VE 100. SAYISINDA IHLAMUR DERGİSİ Mustafa HATİPLER 25

  IHLAMUR’UN 100. SAYISINA İTHAFEN...
  EDEBİYATIN KALBI DERGİLERDE ATAR Ezgi Fatma AÇIKGÖZ 32

  OKURDAN DERGİYE, DERGİDEN OKURA Ersin BAYRAM 37

  HAKAN SARI İLE SÖYLEŞİ Mustafa İBAKORKMAZ 41

  ARTIK DERGİLERİN “TAŞRA SORUNU” DEĞİL, “TAŞIMA SORUNU” VAR
  Celal KARACA 46

  KÜLTÜR ORMANINDA IHLAMUR Yusuf KOŞAR 49

  DİNÇER APAYDIN’LA SÖYLEŞİ Özge SEVER 53

  ŞEHİR KÜLTÜR VE DÜŞÜNEN ŞEHİR DERGİLERİ Mustafa İBAKORKMAZ 57
  IHLAMUR / ANADOLU’NUN NADİDE ÇİÇEĞİ Naci YENGİN 61
  YERELDEN EVRENSELE UZANAN IHLAMUR DALLARI Zeynel BEKSAÇ 62
  GÜNÜMÜZ EDEBİYATINDA IHLAMUR DERGİSİ Mustafa UÇURUM 63

  IHLAMUR DERGİSİ 100. SAYI ÜZERİNE İlkay COŞKUN 65
  IHLAMUR KOKULU DERGİLER ÜSTÜNE Mehmet RAYMAN 66
  EDEBİYAT DERGİLERİNİN KADERİ Erol AFŞİN 67

  IHLAMUR İÇİN NE DEDİLER?
  Ali DUYMAZ, Atalay YAĞMUR, Burak Savaş
  SARIÇOBAN, Dilek IŞIKHAN, Gülsüm IŞILDAR,
  Hülya GÜNAY, İbrahim BERKSOY, İsmail KILINÇ,
  Lavinya ÖZ, Hüseyin OPRUKLU, M. Enes KALA,
  M. Hayati ÖZKAYA, Sabahattin ÖZKAN, Tolga
  DAVER, Vildan P. COŞKUN, Volkan HACIOĞLU,
  Yeliz MERT, Yusuf AKKAYA, Yusuf BAL 69

  DERGİMİZ IHLAMUR,
  DERDİMİZ DERGİ
  Hakan SARI

  2007 yılında Selçuk Üniversitesi
  öğrencilerinin ilk şiirlerinin yer aldığı “100 Şiir 100 Şair – Buluşma”
  seçkisi ile başladı hikâyemiz. Ardından 2008 Kaşgarlı Mahmut yılında
  “Uluslararası Şairler Buluşması”
  ile Türkçe konuşan 16 ülkeden 65
  şairi Konya’da buluşturduk. Bu
  büyük organizasyonu başarıyla gerçekleştirmek edebiyata dair şevkimizi, azmimizi perçinledi. Kıymetli
  dost Vural Kaya Ağabey’in hamisi
  olduğu bizim de hemen her fırsatta
  gittiğimiz Nûn Kitap Kahve’de uzun
  uzun edebi sohbetler, yazdıklarımız
  etrafında fikir alışverişleri, şiir değerlendirmeleri bizi bir edebiyat
  dergisi çıkartma yoluna sevk etti.
  Edebiyata dair, sanata dair, estetiğe
  dair söylenecek sözlerimiz vardı.
  Bu sözleri insanlara ulaştıracak bir
  mecra olarak Ihlamur dergisi doğdu.
  İlk olarak Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
  Hocamıza danıştık. 100 sayıdır Ihlamur dergimizin, armağan kitaplarımızın, hemen her kültür işimizin
  yolbaşçısı, danışmanı ve destekçisi
  Saim Hocamızın son sözü “Kervan
  yolda düzülür” olmuştu. Elimizde
  ilk sayı/lar için şiirler, hikâyeler, denemelerin olduğu kabarık bir dosya
  ve yüreğimizde heyecanla Ergun
  Evren, Ali Uğur Gündem, İsmail
  Çalışkan gibi büyüklerimizin kapısını çaldık. Edebiyata karşı heyecanımız olsa da işin teknik boyutları,
  dikkat edilmesi gereken hususlar vs.
  üzerine tecrübelerine başvurduk.
  Nihayet 04.04.2009’da ilk sayımız çıktı. O günlerde Teknokent’te
  komşumuz, yazılım projeleri üreten
  Ahmet Büyükaslan Kardeşimizden
  kapak tasarım ve mizanpaj yapmayı öğrendik. Tabi biz öğreninceye
  kadar Ahmet ve Emre Büyükaslan
  Kardeşlerimizi, işlerinden hayli alıkoyduk; özlemle, minnetle…
  Çoğu büyüklerimizin ortak nasihati
  “üç sayı basacak paran yoksa hiç
  başlama” olmuştu, inat işte, biz ilk
  sayıyı dahi borç parayla basmıştık.
  O günden bu güne öğrendiğim tek
  şey: “Edebiyat Dergilerinin nasıl
  çıktığı finans kuralları ve matematikle ifade edilemez” kavramı oldu.
  100. Sayıyı yayınlıyoruz biz hâlâ
  üç sayı yayınlayacak parayı kenara
  koymadık. Esnaf hesabıyla hareket
  eder, muhasebe defteri tutarsak, iktisadi açıdan bakıldığında 3. sayıda
  kapatmak gerekirdi. İlk iki sayı, o
  günlerde kültür sanat sayfasını hazırladığım, Konya Postası gazetesinin sahibi Ömer Kara Ağabey’in
  katkısıyla gazetenin matbaasında
  basıldı. Gazete matbaası olduğundan olsa gerek çok kaliteli baskı
  olmuyordu, üçüncü sayıyı (Ocak
  2010) dijital baskı yaptırdık. Hem
  tirajımız düşük olduğu için ofset
  baskıya gerek duymadık; hem de
  önceki sayılarımıza göre kaliteli bir
  baskı olmuştu.
  DERGİMİZ IHLAMUR, DERDİMİZ DERGİ • Hakan SARI | 3
  Dördüncü sayı yayınlandıktan sonra kaplumbağa misali dergimiz sırtımızda yollara düştük. Konya’da
  kültür sanat hayatına merhaba dedikten sonra bir yıl –dört sayı- Kayseri’de yayın hayatına devam etti.
  Ardından memuriyetimiz sebebiyle
  Ihlamur yine yollara düştü. İki yıl
  boyunca da Erzurum Aşkale’den
  edebiyata nefes olmaya çalıştık.
  2013 Ağustos’undan bu zamana da
  Kayseri’den çalışmalarımıza devam
  ediyoruz. Bu yer değiştirmeler fiziki
  anlamda Ihlamur Dergisi çevresinde bir edebi mahfil oluşturamasa
  da teknolojik imkânlar sayesinde
  yaptığımız dosyalar, sayılarla gerek
  akademiden, gerek edebiyat camiasından bir mahfili dergimizin sayfaları arasında toplamayı başardı.
  ***
  Basın İlan Kurumunun hazırladığı
  “Dergi Bâb-ı Âli Nüshası, Temmuz
  2014, İstanbul” koleksiyon nüshasının, imzasız yayınlanan sunuş
  yazısında “Türkiye’de dergiciliğin
  başlangıcını birçok yeni gelişmeye
  adım atılan Tanzimat Dönemi’ne
  dayandırabiliriz. Basın hayatı başladıktan sonra önce gazeteler çıkmaya başlamış, hemen ardından da
  dergiler boy göstermiştir.” ifadesi
  büyük gaflet ve dalaletin yansımasıdır. Bu talihsiz ifadeye göre,
  1816’da Irak Valisi Davut Paşa tarafından çıkarılan Curnalu’l-Irak
  gazetesinin, ilk Türkçe olarak kaleme alınıp sonra Arapçaya çevrilerek
  Türkçe-Arapça yayınlandığını ve
  Osmanlı devleti tarafından kurulan
  Irak’ın ilk matbaası Bulak Matbaası’nda basıldığını düşünürsek arada
  neredeyse 100 yıllık bir tarihi yok
  saymış oluruz.
  Türk Basın Tarihi’nin alanı günümüz Türkiye’sinin sınırlarıyla daraltılmamalıdır. Irak, Mısır, Suriye,
  Yemen gibi Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde olan, uzun süre
  birlikte yaşadığımız, müşterek bir
  tarihe sahip olduğumuz ve 1918’e
  kadar aynı basın mevzuatına sahip
  olduğumuz sahaları da göz ününde bulundurmak ve araştırmak
  durumundayız. Nesimi Yazıcı’nın
  “Basın Tarihimizin Bibliyografyası
  Meselesi, Osmanlı Araştırmaları V,
  1986” makalesinde, konuyla ilgili
  yayınlanmış bibliyografyaların hemen tümünün bulunduğunu, ilgi duyan araştırmacılarımıza not düşelim.
  İlk Türkçe mecmua Vakayi-i Mısriyye 3 Aralık 1828’de Mısır’da
  Mehmet Ali Paşa tarafından çıkarılmıştır. Ülkemizde ilk Türkçe dergi Vaka-i Tıbbiye ise 26 Mart 1849
  tarihinde yayınlanmaya başlamıştır.
  1862 yılında yayınlanan Mecuma-i
  Fünun, edebiyat dergiciliğimizin
  ilk örneği olarak gösterilebilir. İlk
  çocuk dergisi Mümeyyiz 15 Ekim
  1869, ilk mizah dergisi Letâif-i Âsar
  11 Mayıs 1870, ilk karikatür dergisi
  Diyojen 23 Kasım 1870, ilk aile dergisi Aile 27 Mayıs 1880, ilk kadın
  dergisi Şükûfezar 1886, ilk tarih dergisi Tarih-i Osmanî Encümeni 1910
  yılında yayınlanmaya başlamıştır.
  24 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla son bulan İstibdat
  Dönemi, Türk gazete ve dergi yayıncılığının önündeki ilk engel olmuştur. 1930-40’lı yıllarda tek parti
  yönetimi, II. Dünya Savaşı, çok partili döneme geçiş, 27 Mayıs Darbesi
  ve 1961 Anayasası, 1970’li yılların
  çatışma ortamı ve 12 Eylül 1980
  Darbesi, dergicilik faaliyetlerini
  doğrudan etkileyen önemli dönüm
  noktalarıydı. Olayların meydana
  getirdiği siyasi-sosyal-ekonomik
  sıkıntılar yüzlerce derginin kapanmasına neden olmuştur. Ki sansürün kaldırılması münasebetiyle 24
  Temmuz tarihinin Basın Bayramı
  olarak kutlanmasının kabulü dikkat
  çekicidir. 1990’lı yıllara gelindiğinde bu sıkıntılara bir yenisi daha
  eklenecekti: Bilgisayar. Sunduğu
  imkânlarla yayıncılıkta büyük kolaylık sağladığı muhakkak, lakin en
  çok derginin bu dönemde kapandığını da belirtmek gerekir.
  ***
  Dünya dergi tarihinin hiçbir döneminde kültür dergileri çok okunan
  dergiler olmamıştır. Kültür ve edebiyat her zaman sınırlı bir kitleye hitap edebilmiştir. Sadece günümüzde
  dergiler birkaç sayı çıkıp kapanıyor
  demek haksızlık olur, zira basın tarihi dergiler mezarlığı gibidir. Tarihin
  sayfaları 2-3 sayıda kapanan dergiSeval Oğuz (Develi), Yasin Altunbay, Fatma Hıdıroğlu (Sarı), Hakan Sarı
  (Nûn Kitap Kahve, Konya, 4.4.2009)
  4 | IHLAMURKÜLTÜRSANAT • MART 2021
  lerle doludur, ilk sayısını bile çıkaramayan dergilerin sayısı belki daha
  fazla. Bu nedenle olsa gerek, 4. sayı
  edebiyat dergileri için kritik bir sayıdır, dördüncü sayısını çıkaran dergilere “kefeni yırttı” diye bakılıyor.
  Dördüncü sayımız çıktığında Ihlamur’a da “kefeni yırttı” demişlerdi.
  Amacı malum, bir edebiyat dergisi
  dördüncü sayıyı çıkarmışsa artık kabul görmüştür ve birkaç sayı daha
  çıkmaya namzettir. Dergimiz dördüncü sayıdan itibaren (Nisan 2010)
  Ankara’da basılmaya başladı. 12
  yıldır kahrımızı çeken, zira hikâyemizin başrol oyuncularından, Yusuf
  İzzettin Başer Ağabey’e bilvesile
  teşekkür ederim.
  2009 yılı sonlarında, Ihlamur’un
  üçüncü sayısına hazırlanırken, Irmak dergisi 100. sayıyı geride bırakmıştı (Nisan 2009). Ihlamur
  dergisinde, edebiyata hizmet eden
  dergilerin 100. sayısı için yazılarla
  jest yapmak bir gelenek olmuştu.
  Hem bu konuya istinaden hem de
  dergicilik konusunda tecrübelerinden istifade etmek için, ki o günden
  beridir istifade etmekteyiz, Irmak
  dergisinin İmtiyaz Sahibi Fahri
  Tuna Ağabeyimizi aradım. Fahri
  Ağabey, Kültür Bakanlığının Halk
  Kütüphaneleri için edebiyat dergilerine abone olduğunu; dergimizin
  Anadolu’nun ücra köşelerine dahi
  ulaşması için bu hususun önemli
  olduğunu belirtti. Başvuru için yapılması gerekenleri öğrenmemiz
  için de Mustafa Çalışkan Bey’in telefon numarasını paylaştı. Ihlamur
  dergisini 100. sayıya taşımamızda
  ve bilinirliğinin artmasında Halk
  Kütüphanelerinin önemi yadsınamaz. Dolayısıyla da Fahri Tuna ve
  Mustafa Çalışkan Ağabeylerin yaptıkları bu katkı Ihlamur Dergisini
  sadece 100. Sayıya taşımadı. Bu
  sayede Ihlamur özelinde Türk Edebiyatına yeni kalemlerin şiirlerini,
  hikâyelerini, denemelerini neşrettikleri bir soluk, arşivlik dosyalar
  kazandırdı. Halk kütüphanelerinin
  bu destekleri edebiyat dergilerinin
  soluğunu genişletmesi için önemli
  bir katkı; mottomuz olan “Dergiyi
  Yaşat ki Edebiyat Yaşasın” seslenişine bir el uzatmadır.
  ***
  Edebiyat, sınırlı sayıda insanın
  ilgi duyduğu bir alan. Ülkemizde
  200’den fazla üniversite ve hemen
  her üniversitede edebiyat fakültesi
  var ama edebiyat fakülteli okur sayımızın parmak hesabıyla olduğunu
  kaygı ve üzüntüyle ifade etmeliyim.
  Edebiyat okuru az olduğu için edebiyat dergisinin etki alanı da sınırlı
  kalıyor. Daha önce bahsettiğimiz sorunlara bir de bu sınırlılık eklenince
  edebiyat dergiciliğinin ne denli zor
  bir uğraş olduğu sanıyorum daha iyi
  anlaşılacaktır.
  Her zaman zordu dergicilik, ama
  bugün daha bir zor, okura ulaşımda
  çok önemli bir aracı PTT kargonun
  pervasız tutumu daha bir içinden
  çıkılmaz hale sürüklemekte. Derginin basım maliyetinden kat be kat
  yüksek kargo masrafları, abonelik
  sistemiyle yayın hayatına devam
  eden dergiler için aşılması çok güç
  bir sorun. Edebiyat dergileri amatör ruhla çıkar, ticari bir kaygıdan
  öte dergiyi yaşatabilmek dahi marifete tabiidir. Reklam geliri yok
  denecek kadar azdır, çünkü edebiyat dergisinde yayınlanan reklamın
  ticari karşılığı yok; prestij reklam
  ya da destek kavlinden reklamlar
  alınabilmekte, ki bu da her dergicinin harcı değil.
  Bir dağıtım firması ile çalıştık
  geçmişte, dergi başı 1 lira gibi bir
  dağıtım bedeli alıyor ve satılan dergiden de %30 komisyon alıyordu;
  daha dergi dağıtılmadan kâr ediyordu vesselam. Dağıtım masraflarını
  ancak karşılayacak kadar satışa ve
  okura ulaşıyor olmaya razı oluyorduk, zaten dergiden para kazanmayı
  beklemeyecek kadar aklımız eriyordu. O firma da kapanınca dağıtım
  yapmaz olduk. Tekelleşen bir iki dağıtım firması ile çalışmak bir edebiyat dergisini hayli aşıyor, sadece bir
  sayı için istedikleri dağıtım bedeli
  neredeyse bir yıllık basım bedeli.
  Hal böyle olunca Ihlamur, abonelik
  sistemi ve kitap satış siteleri ile devam etmek zorunda kalıyor.
  ***
  Neden Ihlamur?
  Ihlamur derde deva, cana şifadır;
  istedik ki dergimiz ruha şifa olsun.
  Ihlamur ağacı dayanıklılığı ve işleme kolaylığı nedeniyle ahşap sanatlarında en çok tercih edilen ağaçtır.
  İsteklerinde mütevazıdır; sulama,
  budama vs bakımı çok kolay, dona
  ve kuraklığa karşı çok dayanıklıdır.
  1000 yıla kadar yaşayabilen ıhlamur
  ağacı gençken yavaş büyür, olgunlaştıkça büyümesi hızlanır. Üst dalları yukarı doğru büyür, orta dalları
  yatay konuma yaklaşır, alt dalları
  yere sarkar. Yaprağı kalp şeklindedir.
  Öyle ki, ilk zamanlar “ismiyle müsemma ıhlamur kokan” bir dergiydik. Fatma Hıdıroğlu (2011’de Sarı
  soyadını alacaktır), Seval Oğuz,
  Yasin Altunbay, Sinan Biçer gibi
  güzel dostlarla her dergiye tek tek
  ıhlamur kokusu aşkediyor ve öylece
  paketliyorduk. Paketi açtığınızda ve
  uzunca bir süre dergiyi her elinize
  aldığınızda ferah bir ıhlamur kokusu
  yayılıyordu… Okurumuz ve yazarlarımızdan gelen dönütlere, eleştirilere hassasiyet göstermekte; her
  DERGİMİZ IHLAMUR, DERDİMİZ DERGİ • Hakan SARI | 5
  sayıda gelişmekte ve daha bir dergileşmekteyiz. Geride bıraktığımız 12
  yılda genelde ve özelde karşılaştığı
  sorunları bertaraf etmeyi başarmış
  bir dergi Ihlamur dayanıklılığını da
  böylece ortaya koymuş oluyor. İsteklerinde hayli mütevazı bir dergi
  olan Ihlamur’un bir diğer özelliği
  de, ıhlamur ağacında olduğu gibi,
  büyüme hızının olgunlaştıkça artması. Yayın hayatına mevsimlik dergi
  olarak başlamış, sonra 3 aylık, 2 aylık ve nihayet 2015 yılında aylık periyoda ulaşmıştır. İsmini aldığı ağaç
  gibi 1000 sayı yaşar mı?, ya nasip…
  ***
  Bazı dergiler ilk ya da ileri bir sayıda;
  çıkış amacı, hedefleri, temsil ettikleri
  ekol ya da akımı bir sunuş yazısıyla
  (manifesto) paylaşırlar. Bazı dergiler,
  derginin okuru ve yazarıyla şekilleneceğini açıklar. Biz de çeşitli sayılarda
  ve mecralarda söylediklerimizi 100.
  sayı vesilesiyle toparlayalım istedik.
  “Şiir Kenar Süsü Değildir” yazımızla net bir şekilde ortaya koyduğumuz tavrı ödün vermeden devam
  ettiriyoruz. Yazılardan arta kalan
  boşluklarda hiç şiir yayınlamadık ve
  her şiire ayrı bir sayfa ayırdık, şiirin
  uzunluğuna bakılmaksızın.
  Dergiye gönderilen eserlerde yazarın
  ismine, kimliğine, akademik ünvanına
  hiç bakmadık; ilgilisi için dipnotta belirttik. Mizanpajında sıralama yapılırken de... Sıralamada unvan, yaş, kıdem
  vs değil okura sunulmak istenen konu
  ahengi belirleyici oldu. Konu içinde
  de ekseriyetle alfabetik isim sırasına
  göre sıralandı. Bununla birlikte usta
  kalemlerin olabildiğince ön sıralarda
  olmasına da dikkat ettik elbette. Her
  biri farklı dünya görüşüne sahip, 14-90
  yaş aralığında, 1500 kadar yazarımızın eserine yer vermiş olduğumuzu ve
  sadece 1 yazarın itiraz ettiğini belirtmekte fayda var sanıyorum.
  Genellikle bir sayıda üç şiir yayınladığımız malum; derginin başında, ortasında ve sonunda olmak üzere. Deneme, hikâye, kitap tanıtımı gibi yazılar
  da bir bölüm halinde değil dengeli
  olarak dağıtılarak sunulmakta.
  Kapak tasarımı, sayfa düzeni, eserlerin dağılımı, kullanılan yazı karakterleri, görsellerin yerleşim şekli gibi
  estetik unsurlar dergilerin karakteristik özellikleridir. Derginin mutfağında emek verenlerini bu unsurlardan
  tanırız. Ihlamur’un satır aralarına
  gizlenmiş emek ve samimiyet, kapak
  tasarımlarındaki kendine has üslubu
  her okurun dikkatini cezbetmiştir.
  “Derginizde beni çeken, bağlayan
  bir şey var…” diye başlayıp somut
  olarak ifade edilemeyen de işte bu
  satır arasına gizlenmiş inceliklerdir.
  ***
  Sabit bir yazar kadrosu olmayan,
  yaşına ya da ünvanına bakılmaksızın herkese açık olan Ihlamur’un
  geride bıraktığı 100 sayılık arşivinde
  1300’den fazla yazarın 1800’ü aşkın
  eseri yayınlanmıştır. İlk sayıdan itibaren çeşitli sayılarda eseri yayınlanan yazarlarımız olduğu gibi, sadece
  birkaç sayıda ve hatta tek sayıda eseri
  yayınlanmış yazarlarımızın da sayısı
  az değil. Son yıllarda, dergimize sürekli ürün gönderen yazar sayısındaki
  artış, Ihlamur’un her geçen gün daha
  bir sahiplenildiğinin ve İskender Öksüz Hocamızın tabiriyle “Ihlamurcular”ın oluştuğunun göstergesidir.
  Her edebiyat dergisi bir okuldur, bir
  mahfildir. Necip Fazıl’ın ilk şiirleri Hayat dergisinde, Ahmet Hamdi
  Tanpınar’ın ilk şiirleri Dergâh dergisinde yayınlanmıştır… “İstisnalar kaideyi bozmaz” her yazar önce
  dergilerde yazmaya başlar. Bugün
  onlarca kitabın yazar biyografisinde kendisine yer bulan Ihlamur,
  eserine yer verdiği yüzlerce yazarın
  ilk adımlarına tanıklık etmiştir. Bir
  dergi için en önemli kazanım ya da
  başarı göstergesi de bu değil midir?
  Bu dergiyi çıkarttığımızda düşüncemiz edebiyat tarihinde adı olacak yazarların Ihlamur dergisi sayfalarında
  ürünleriyle var olmaları, Ihlamur ile
  onların sanatlarının olgunlaşmasına
  ve edebiyat serüvenlerine şahitlik etmekti. Bunu başarabilirsek Ihlamur
  dergisi kuruluş amacına ulaşacaktır

  Duyuru Arşivi

 • Müteahhitler Cehennemi Deprem romanı çıktı.
 • Volkan Tatar'ın yeni kitabı çıktı.
 • Bağırma adlı kişisel gelişim kitabı çıra kültürden çıktı.
 • Yaratıcı Yazarlık Atölyesi Başlıyor.
 • Sevgiye Bir Adım Daha - Ramazan Çetin
 • Ru Be Ru - Yunus Kuşan
 • Erdemli Yaşama Sanatı - Ahmet Demirbaş
 • Varlık 1376. Sayı - Mayıs 20222
 • Annem Gibi Olmadım
 • İnsan Sonrası Toplum Ahmet Hakan Çakıcı
 • Bana Bize Neden Dönme diyorlar Suzan Nanan Tarablus
 • Şu Baş Belası Cinsellik Ahmet Hakan Çakıcı
 • Sinema Eğitim ve İnsan Belir Birbiçer
 • Vildan Serdar Turkuvaz Gözyaşı Çıktı
 • Milliyet Sanat Şubat sayısı çıktı.
 • Öteki Kadın Epsilon yayınlarından çıktı
 • Hiç Tanımadığım Biri
 • Zəngəzurdan məktub
 • Qayıdışın Mübarek
 • BİR ŞUŞA VAR
 • Bu Ayın Okunacak Kitapları Listesi
 • Adil Naim Azerbaycan
 • Tahire Berrak Azerbaycan
 • Elser Kadri Azerbaycan
 • Zaur Rehşan Azerbaycan
 • Vüsale Vatanhan'dan Şehitlik Şiirleri
 • Kuş Günlükleri Şadi Oğuzhan
 • Gençler için Yaratıcı Yazarlık Eğitimi
 • Bir Tutkunun Serüveni - Ali Akgün
 • Rahime Kösem Alcan’ın İlk Öykü Kitabı “Yoğun Bakımda Umut”, Klaros Yayınları’ndan Çıktı!
 • ALARGA Edebiyat ve Eleştiri Dergisi hayırlı olsun.
 • Fazla Yağ Göz Çıkarmaz- Duygu Karaca
 • Ali Akgün'ün Akıl ve İman kitabı çıktı.
 • Hazar Yazarlar Birliğinden şiir çelengi gelmiştir.
 • Tiyatro Oyunu Yarışması
 • Güvercin Sevdası 3. Baskı Yaptı.
 • Siyonizm'in Amentüsü - Hasan Ortakaya
 • Şükür Engel Tanımaz - Hüseyin Küçük
 • Haftanın ÖYKÜSÜ - Kadınsız Erkekler - aşık samsa
 • Orhan Pamuk Veba Geceleri Yapı Kredi Yayınlarında
 • Gecenin Yelesi Sıddıka Zeynep Bozkuş
 • Haftanın ÖYKÜSÜ
 • Senaryo Yazarlığı Mektebi
 • Bakmak Dinelemek Okumak söyleşileri Devam Ediyor
 • Osman Kahveci'nin Şiirle düşünmek kitabı çıktı.
 • Esra Ersoy'un Kalır adlı eseri yayınlandı
 • IHLAMUR DERGİSİ 100. SAYIDA
 • Amin Maalouf Türkiyeli okurlarıyla 9 Mart’ta buluşuyor.
 • 21 Kadın 21 Öykü
 • GÜMÜŞHANE'DE YAYINLANAN HERFENE DERGİSİ
 • Leyla Şerif Emin Bir Üsküp Masalı
 • "EDEBİYATIMIZDA BİSİKLET" KİTABI ARATOS YAYINLARINDAN ÇIKTI
 • Osmanlı Modernleşmesi ve Midhat Paşa
 • DOĞAN KİTAP HAFTANIN ÖYKÜSÜ
 • TUNAY ÖZER'DEN YENİ KİTAP.
 • HİKAYECİ İMDAT AVŞARIN YENİ KİTABI ÇIKTI
 • AZERBAYCAN'DAN SELAM VAR! SEFA EYVAZ'A HÖRMETLE
 • AZERBAYCAN YAZICILAR BİRLİĞİNDEN SELAM VAR! REFİK ODAY
 • AZERBAYCAN'DAN MEKTUP VAR! KAMRAN MURQUZOV
 • Azerbaycan'dan Şefa Veliyeva'ya Hörmetle
 • AZERBAYCAN'DAN MEKTUP VAR! Kenan AYDINOĞLU'na Hörmetle..
 • KIRMIZI KEDİ YAYINLARI METİN ALTIOK ŞİİR ÖDÜLÜ