• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

Edebiyat Gazetesi

Kültür Sanat Edebiyat Haber Gazetesi

 • Vüsale Vatanhan'dan Şehitlik Şiirleri - 20/09/2021 • Şəhid Anar Nağıyev Sahib oğlunun xatirəsinə


  Görün necə...
  Bu vətənin sağlığına can verənlər yaşayarmış,
  Yaşadıqca vətən adın zirvələrə daşıyarmış,
  Görün necə, vətən üçün əlləriylə daş oyarmış,
  Şəhidlərim...

  Görün necə...
  Pak torpağa paklığını qanlarıyla bəxş edərlər,
  Yaddaşlara igidliyi, mərdliyini nəqş edərlər,
  Görün necə, azadlığı bizə verib, tez gedərlər,
  Şəhidlərim...

  Görün necə...
  Yaramızı sarmaq üçün gəncliyinə vəda edib,
  Həqiqi eşq ilə canı vətəninə fəda edib,
  Anar kimi şəhadəti könlümüzə nida edib,
  Şəhidlərim...


  Şəhid Zeynallı Rəşad Qiyas oğlunun xatirəsinə

  __________

  Torpağı doyduran şəhid.

  Vətən doydu qanın ilə,
  Torpağı doyduran şəhid.
  Elə cavan şəhid oldun,
  Ürəyi oyduran şəhid.

  Arzulara baxmadın sən,
  Həyat yolu axmadın sən,
  Bəyliyini taxmadın sən,
  Bayrağı qaldıran şəhid!

  Tarixə həkk oldu adın,
  Var idi bircə muradın,
  Muradı yetdi Rəşadın,
  Torpağı doyduran şəhid.

  Gözü yaşlı qaldı anan,
  Bütün ömrü oldu talan.
  Halına olmadı yanan.
  Bağrını yandıran şəhid.


  ANAMA HƏDİYYƏM ŞƏHİDLİYİMDİR!
  Şəhid Cəbrayıl Dövlətzadəyə həsr

  __

  Anacan, ad günün mübarək olsun!
  Başını uca tut, göz yaşı tökmə.
  Fəxr elə, şəhidlik zirvəsindəyəm,
  Ağlama, heç zaman dərd-qəmi çəkmə.

  Haqqını halal et, gələ bilmədim,
  Bu il yanağından öpə bilmədim.
  Öpmüşəm vətənin torpağını mən,
  Vətəni tək qoyub, dönə bilmədim.

  Fəxr elə, anacan, qürur duy hər vaxt,
  Düşmənə bircə an boyun əymədim.
  Halal torpağımda döyüşdüm, ancaq
  Özgə torpağına zərrə dəymədim.

  Anacan, andımız var idi bizim,
  Vətənçün yaşayıb, ölməyi seçdim.
  Uşaqlıq arzumu gerçək etmişəm,
  Mən şəhid olmuşam,
  Əbədi həyatın şərbətin içdim.

  Anacan, ad günün mübarək olsun,
  Qoyma gözlərində kədər-qəm olsun.
  Vətənin bayrağın ucaltmışam mən,
  Şəhidlik məzarım hədiyyəm olsun.


  VƏTƏN UĞRUNDA İKİ GÖZÜNÜ DƏ İTİRMİŞ QAZİ İSMAYIL HÜSEYNZADƏYƏ

  Vətən adlı günəş doğdu bir igidin gözlərində,
  Gözlərinə qəlpə dəyən zaman, günəş utandımı?
  Görən varmı əvvəlkitək o taqəti dizlərində?
  Bu zülmətin ağuşunda çarə tapıb, tutundumu?


  O pak eşqin beşiyində, vətəninin keşiyində,
  Tutunmağa bircə yeri onun qəlbindəki yerdir.
  İnsanlığa örnək verən məhəbbəti var igidin,
  Vətən ilə anasına sığındığı qucaq birdir.


  Gözlərini bu vətənə qurban verən qazilərin,
  Sevincini itirdiyi gözlərinə qurban olum.
  Haq döyüşdə səngərlərdə gecə-gündüz yorulmadan,
  Zərəf ilə addımlayan dizlərinə qurban olum.


  İtirdiyi günəşini, hər işıqlı sabahını,
  Mərd oğullar yerdə qoymaz igidimin bu ahını.
  Qürur duyub, fəxr elədi vətən torpağı sizlərlə,
  Uca Allah, əksik etmə igidlərdən pənahını!
  Uca Allah, əksik etmə igidlərdən pənahını!  Şəhid Əşrəf Məmmədliyə həsr (şeir)


  Rahat uyu, igid əsgər,
  Vətəninin torpağında.
  Adın daim ucalacaq,
  Büküldüyün bayrağında.


  Rahat uyu, igid əsgər,
  Qanın yerdə qalmadı, bil.
  Sənin şücaətin varkən,
  Bu vətən əzilən deyil!


  Rahat uyu, igid əsgər,
  Şəhidliyin məqamında.
  Alnımızı ağ etdin sən!
  Hər addım, intizamında.


  Rahat uyu, igid əsgər,
  Doğma vətən, bil, azaddır!
  Düşmənlərdən pak etdiyin,
  Hər qarışı bil, abaddır!


  Rahat uyu, igid əsgər,
  Bu xalq səni unutmazdır.
  Öpüb sənin ayağından,
  Təşəkkür etsək də azdır!

  Rahat uyu, igid Əşrəf!...  Şəhid Baş Leytenant Ramil Bayramovun xatirəsinə

  ______


  Mən Şəhidəm!
  Çünki, mənim damarımda vətən axır qan yerinə!
  Qeyrətimdə, namusumda, bədənimdə can yerinə!
  Son nəfəsi vətənimçün vermişəm qurban yerinə!
  Siz yaşadın bu vətəni!


  Mən şəhidəm,
  Vətənimin torpağında, ağacında, suyundayam,
  Yüz illərdir azadlığın yazılmayan sayındayam,
  Artıq varam, ruhum azad! Bu vətənin hayındayam,
  Siz yaşadın bu vətəni!


  Mən Şəhidəm!
  Məhəbbətim, sədaqətim vətənimçün müqəddəsdir!
  Həqiqi eşqi var olan şəhadəti dadan kəsdir.
  Vətən gülü yüz illərdir qan ağladı, daha bəsdir,
  Siz yaşadın bu vətəni!


  Mən şəhidəm!..
  Mən cənnəti vətənimin azadlığında istərəm!
  Bayrağı yüksələn yeri uçub səmada göstərəm.
  Vətən üçün gərək isə ruhum ilə səfərbərəm,
  Siz yaşadın bu vətəni!


   


  Şəhid Əkbər Hüseynlinin xatirəsinə

  Ömrünü yarıda qoydu şəhidim,
  Çiçəklər tökəntək şux ləçəyini.
  Solmayan əbədi cənnət gülütək,
  Yaşatdı vətənin gül-çiçəyini.

  Atalar fəxr edər oğul gücünə,
  Mərdliyi, qeyrəti tarix yazıbdır.
  Gənc yaşda başdaşı qoyulan şəhid,
  Ana ürəyində məzar qazıbdır.

  Vətənin səngərdə doğan günəşi,
  Yüksələn bayrağı, şərəfi oldun.
  Sənin yüksəlişin dəldi göyləri,
  Cənnət məqamına qədəmin qoydun.

  Sən idin vətəni qoruyan mələk,
  Vətənə sinəni sipər edərək.
  Xain ayaqlardan azad etdiyin,
  Torpağa sarıldı anan, öpərək.

  Ömrünü yarıda qoyan Əkbərim,
  Yaşatdın gələcək nəsilləri sən.
  Vətənim sağ olsun! -dedin və getdin,
  Qoxladın əbədi o gülləri sən.


  Şəhid Mayor İlkin Rzayevin xatirəsinə

  __
  Vətən, məni bağışla...
  Şəhidlik zirvəsinə daha erkən ucaldım.
  Məni Tanrı apardı, özüm vətəndə qaldım.
  Qanımı qurban verib, düşmənlərdən öc aldım,
  Zəfərlə addımladım, azadlığa yol aldım,
  Məni Murov dağına sancın bayraq yerinə.


  Oğul, məni bağışla...
  Yanında olmasam da tarixdə yaşayacam,
  İgidliyin, mərdliyin adını daşıyacam.
  Murovda aslan kimi, əzmlə vuruşmuşam,
  Vətənin qucaqında şəhadətə çatmışam.
  Bağışla məni Əli, yarım qalan ömrümə...


  Qızım, məni bağışla...
  Fələyin çevirdiyi saat sükuta doldu,
  Səni xoşbəxt etməyim ürəyimdə köz oldu,
  Sən gözümün Nurusan, nurun mənə göz oldu.
  Baxma ki gözlərimdə həyat çiçəyi soldu,
  Kaş kədər toxunmasın o gülən gözlərinə.


  Ana, məni bağışla...
  Ağarmış saçlarına toxuna bilməyəcəm,
  Sənlə keçən ömrümü səndən əsirgəyəcəm.
  Bağışla məni ana, daha mən gəlməyəcəm,
  Ahh, o xumar telinə sarılıb öpməyəcəm,
  Vətənin torpağını öpmüşəm qanım ilə..


  Şəhid Elçin İsmayılov İlqar oğluna


  Fəxr edirəm, vətən oğlu,
  Min igid var, biri sənsən.
  Hər igidin min hünəri,
  Min hünərdən nəri sənsən.


  Nə gözəldir bu torpağın,
  Duz-çörəyi, naz-neməti.
  Həm qüvvəti, güc-qüdrəti,
  Səndə olan şux qeyrəti.


  Mərd əlində qalxar bayraq,
  Yüksəkliyə ucaldıqca.
  İgid əsgər vətəninin
  Düşmənindən öc aldıqca.


  Sən cənnətin beşiyində
  Bir gül idin, qoxladıq biz.
  Ulu torpaq keşiyində,
  Elçin, adın saxladıq biz.


  Şəhid Şəhriyar Əsgərovun xatirəsinə

  Bu gün göyərçinin qanadlarında,
  Yüksələn ruhuma baxır vətənim.
  Üç rəngli bayrağın ayparasında,
  Şəhidlik rəmzini taxır vətənim.


  Anam nalə çəkib diz çökən anda,
  Tutun qollarından, qaldırın onu.
  Mənsiz bükülməyə izn verməyin,
  Şəhriyar oğlutək qoruyun onu.


  Vətənə qanımı halal etmişəm,
  Bu haq belə asan verilməz ələ.
  Qalmasın düşməndə bu pak torpağım,
  Yoxsa yaralarım ağrayar hələ.


  Allaha əmanət qoyub sizləri,
  Əbədi cənnətə yol alıram mən.
  Azadlıq uğrunda savaşan varsa,
  "Şəhidlər ruhutək" yaşayar vətən.

   

  Şəhid İlqar Bürcəliyevin əziz xatirəsinə


  Bu gün doğum günün imiş,
  Ey qəhrəman şəhid, İlqar.
  Gəncliyinə vəda etdi,
  Torpağa döndü arzular.

  Vətən qucaq açdı sənə,
  Sən vətənə qucaq açdın.
  Şəhidliyin zirvəsindən,
  Torpağa nurunu saçdın.

  Gözlərində işıldayan,
  Günəş sönən deyil, oğul.
  Bizi daim yaşadacaq,
  Həyat eşqindi bil, oğul.

  Səmalara ucaltmısan,
  Sən bu vətən bayrağını.
  Qanın ilə tarix yazıb,
  Öpdün vətən torpağını.

     XOCALIM
  __

  Susun, sakit durun!
  Dünyanın dərinliyindən bir səs gəlir, körpə səsi,
  Boğur insanlığı, qopur göylərdəki ah-naləsi.
  Duyun, ölmüş vicdanların qətl etdiyi məzlum kəsi,
  Vermiş həyat bətnindəki doğulmamış son nəfəsi.


  Susun, sakit durun!
  Günəştək qalxsa da erkən, bu erkən yatma dünyası,
  Mənafe uğruna neyçün tükənməz qanlı dəryası?
  Ürəklər ürpədən fəryadı duymaq gec, nə faydası?
  Bəşər dönmüş müqəvvaya? Nədəndir yoxdur ehsası?


  Susun, sakit durun!
  Bədənlər sağ ikən yandı, Xocalım yandığı gündən,
  Nə eybi gördülər əfsus, fəqətdir güldülər gendən,
  Susun! Əlbət bu səssizlik çıxardar sizləri dindən!
  Həqiqət olduğu yerdə susan varsa, odur düşmən.


  Susun, yox, susmayın bir də!
  Dönüb dəryatək axdıqca bilin ki, qan tutar aləm,
  Duyunca körpə fəryadın İlahi dillənər hər dəm,
  Daha susma, daha susma, insan oğlu deyil əbsəm,
  Mən insanlıq mayasından zühur etmiş həmin sidqəm!

   

   

   

  (Qardaşıma həsr etdim)

  Qardaş, əsgərliyin mübarək olsun!
  Bu vətən torpağı sənə əmanət.
  Biz, ana-bacını qorumaq üçün,
  Düşmənlə üz-üzə gələrsən əlbət!

  Qardaş, əsgərliyin mübarək olsun!
  Qolumu göndərim, yenə güc olum,
  Dizimi göndərim taqətin üçün,
  Özümü göndərim, sənə güc olum.

  Qardaş, əsgərliyin mübarək olsun!
  Darıxma, özümtək yaxınam sənə.
  Bu il yuxusuzsan, bilirəm necə,
  Çünki öz gözümtək yaxınam sənə.

  Qardaş, əsgərliyin mübarək olsun!
  Təki sağ-salamat qayıt evinə!
  Sənin bir Allahın, bir də vətənin,
  Bir də ana-bacın sənə pərvanə.

  Qardaş, əsgərliyin mübarək olsun!
  Səninlə fəxr edir yerlə göy inan!
  Bu yolda müqəddəs xidmətin üçün,
  Baş əyir vətəni sevənlər hər an.

  Qardaş, əsgərliyin mübarək olsun!
  Qoru sən özünü, anana xatir.
  Gözü həsrət çəkən bacına xatir,
  Anatək ürəyi yanana xatir!

  Qardaş, əsgərliyin mübarək olsun!
  Allah pənahında saxlasın səni.
  Yolunu gözlərik, sağ-salamat gəl,
  Anan doya-doya qoxlasın səni!

   

   

  Müəllif; Vüsalə VƏTƏNXAN

  Duyuru Arşivi

 • Müteahhitler Cehennemi Deprem romanı çıktı.
 • Volkan Tatar'ın yeni kitabı çıktı.
 • Bağırma adlı kişisel gelişim kitabı çıra kültürden çıktı.
 • Yaratıcı Yazarlık Atölyesi Başlıyor.
 • Sevgiye Bir Adım Daha - Ramazan Çetin
 • Ru Be Ru - Yunus Kuşan
 • Erdemli Yaşama Sanatı - Ahmet Demirbaş
 • Varlık 1376. Sayı - Mayıs 20222
 • Annem Gibi Olmadım
 • İnsan Sonrası Toplum Ahmet Hakan Çakıcı
 • Bana Bize Neden Dönme diyorlar Suzan Nanan Tarablus
 • Şu Baş Belası Cinsellik Ahmet Hakan Çakıcı
 • Sinema Eğitim ve İnsan Belir Birbiçer
 • Vildan Serdar Turkuvaz Gözyaşı Çıktı
 • Milliyet Sanat Şubat sayısı çıktı.
 • Öteki Kadın Epsilon yayınlarından çıktı
 • Hiç Tanımadığım Biri
 • Zəngəzurdan məktub
 • Qayıdışın Mübarek
 • BİR ŞUŞA VAR
 • Bu Ayın Okunacak Kitapları Listesi
 • Adil Naim Azerbaycan
 • Tahire Berrak Azerbaycan
 • Elser Kadri Azerbaycan
 • Zaur Rehşan Azerbaycan
 • Vüsale Vatanhan'dan Şehitlik Şiirleri
 • Kuş Günlükleri Şadi Oğuzhan
 • Gençler için Yaratıcı Yazarlık Eğitimi
 • Bir Tutkunun Serüveni - Ali Akgün
 • Rahime Kösem Alcan’ın İlk Öykü Kitabı “Yoğun Bakımda Umut”, Klaros Yayınları’ndan Çıktı!
 • ALARGA Edebiyat ve Eleştiri Dergisi hayırlı olsun.
 • Fazla Yağ Göz Çıkarmaz- Duygu Karaca
 • Ali Akgün'ün Akıl ve İman kitabı çıktı.
 • Hazar Yazarlar Birliğinden şiir çelengi gelmiştir.
 • Tiyatro Oyunu Yarışması
 • Güvercin Sevdası 3. Baskı Yaptı.
 • Siyonizm'in Amentüsü - Hasan Ortakaya
 • Şükür Engel Tanımaz - Hüseyin Küçük
 • Haftanın ÖYKÜSÜ - Kadınsız Erkekler - aşık samsa
 • Orhan Pamuk Veba Geceleri Yapı Kredi Yayınlarında
 • Gecenin Yelesi Sıddıka Zeynep Bozkuş
 • Haftanın ÖYKÜSÜ
 • Senaryo Yazarlığı Mektebi
 • Bakmak Dinelemek Okumak söyleşileri Devam Ediyor
 • Osman Kahveci'nin Şiirle düşünmek kitabı çıktı.
 • Esra Ersoy'un Kalır adlı eseri yayınlandı
 • IHLAMUR DERGİSİ 100. SAYIDA
 • Amin Maalouf Türkiyeli okurlarıyla 9 Mart’ta buluşuyor.
 • 21 Kadın 21 Öykü
 • GÜMÜŞHANE'DE YAYINLANAN HERFENE DERGİSİ
 • Leyla Şerif Emin Bir Üsküp Masalı
 • "EDEBİYATIMIZDA BİSİKLET" KİTABI ARATOS YAYINLARINDAN ÇIKTI
 • Osmanlı Modernleşmesi ve Midhat Paşa
 • DOĞAN KİTAP HAFTANIN ÖYKÜSÜ
 • TUNAY ÖZER'DEN YENİ KİTAP.
 • HİKAYECİ İMDAT AVŞARIN YENİ KİTABI ÇIKTI
 • AZERBAYCAN'DAN SELAM VAR! SEFA EYVAZ'A HÖRMETLE
 • AZERBAYCAN YAZICILAR BİRLİĞİNDEN SELAM VAR! REFİK ODAY
 • AZERBAYCAN'DAN MEKTUP VAR! KAMRAN MURQUZOV
 • Azerbaycan'dan Şefa Veliyeva'ya Hörmetle
 • AZERBAYCAN'DAN MEKTUP VAR! Kenan AYDINOĞLU'na Hörmetle..
 • KIRMIZI KEDİ YAYINLARI METİN ALTIOK ŞİİR ÖDÜLÜ